Tietosuoja- ja rekisteriseloste

PITOPALVELU MAHAT PINKEÄKSI ASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Pitopalvelu Mahat Pinkeäksi asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Päivitetty 17.2.2019

 1. REKISTERINPITÄJÄ

  Pitopalvelu Mahat Pinkeäksi

  Y-tunnus 2518250-9

  Joensuuntie 18 31400 Somero

  045-1040330

 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

  Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Terno Nousiainen 045-1040330 pitopalvelumahatpinkeaksi@gmail.com

 3. REKISTERIN NIMI

  Pitopalvelu mahat pinkeäksi asiakasrekisteri

 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

  Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Pitopalvelu mahat pinkeäksi.Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan erilaisten tilausten, yksityistilaisuuksien ja pitopalvelutilaisuuksien varausten yhteydessä, tai muiden tuotteiden ja palveluiden laskutusta varten.

 5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

  Käytämme rekisteröidyistä kerättyjä tietoja:

  a) Asiakkaan pyytämien palveluiden toimittamiseen, toteuttamiseen ja tilaamiseen sekä tilausten ja varausten käsittelyyn liittyen

  b) Henkilökohtaiseen palveluidemme suositteluun, myyntiin, sekä markkinointiin

  c) Palveluitamme koskevaan asiakaspalveluun sekä asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme viestejä, muistutuksia, tiedotteita sekä meiltä pyydettyä informaatiota

  d) Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon sekä kehittämiseen

  e) Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen perintään

  f) Yhteydenpidon tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistamiseen

  g) Muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin

  Mikäli Rekisteröity luovuttaa meille asiakasviestinnän yhteydessä sähköiset yhteystietonsa, kuten sähköpostisoitteensa katsomme, että hän on antanut yksiselitteisen suostumuksensa kohdistaa häneen yllä kuvattua viestintää myös sähköisten kanavien kautta.

 1. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

  Tallennamme asiakkaistamme sekä asiakkaan ollessa muu kuin luonnollinen henkilö, kyseisen asiakkaan yhteyshenkilöstä ja muista mahdollisista asiakkuuden hoitamisen kannalta tarpeellisista henkilöistä sekä muista sidoshenkilöistä, seuraavia tietoja:

  a) Etu- ja sukunimi

  b) Sähköpostiosoite

  c) Puhelinnumero

  d) Varauksia koskevat tiedot

  e) Maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot

 2. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

  Rekisterinpitäjänä toimiva Pitopalvelu mahat pinkeäksi ei luovuta palvelun tietoja edelleen. Tietoja käytetään ainoastaan laskutukseen, Asiakkaan ja Yhteyshenkilön väliseen viestintään sekä valmiiden tuotteiden toimitukseen.

 3. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN ULKOPUOLELLE

  kts. edellinen kohta.

 4. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Sähköinen sopimusaineisto säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa.

 5. TARKASTUSOIKEUS

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkoö häntä koskevia tietoja asiakasrekisterissä tai että niitä ei käsitellä. Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. Rekisteröidyn oikeuttaa saada tiedot voidaan tietosuoja-asetuksen nojalla rajoittaa tai siitä kieltäytyä, jos tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tällaisia suojattavia oikeuksia ovat muunmuassa rekisterinpitäjän liikesalaisuudet tai toisen henkilön henkilötiedot. Rekisteröidyn oikeutta saatetaan rajoittaa myös kansallisessa lainsäädännössä (kuten tietosuojalaissa).

 6. OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

  Kts. edellinen kohta.Suomen kirjanpitolain vaatimaa tietoa

  (Kirjanpidon perusteena olevat tositteet) tulee säilöä 6 vuotta.

 7. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

  Henkilö voi kieltää palvelua käyttävän yrityksen lähettämästä hänelle sähköisiä markkinointiviestejä pyytämällä Yhteyshenkilöä lisäämään kiellon palveluissa hänen puolestaan.